Korpa 0

MODESTY TITAN

#BeCosmic

Тим визионара, вођени идејом о савршеном поклону, одговор траже истражујући древна знања aлхемије и космичке принципе.

Инспирисани узвишеном љубављу неутронских звезда чије спајање у космичком плесу доводи до најсјајније искре универзума.

Искре која настаје из љубави и ствара нови живот.
Искра сјајнија од свих небеских тела.
Искра која покреће.

Саткана по принципима сакралне геометрије, у титанијумском телу, носи кристално срце. Ненаметљиво присутна у свакој прилици, рефлектује сјај ваше унутрашње искре.

Она је поклон из дубоког космоса.

 

 

#BeCosmic

A team of visionaries, driven by the idea of ​​the perfect gift, search for the answer by exploring the ancient knowledge of alchemy and cosmic principles.

Inspired by the sublime love of neutron stars whose fusion in a cosmic dance leads to the brightest spark in the universe.

The spark that arises from love and creates a new life.
A spark brighter than all the celestial bodies.
The spark that ignites.

Woven according to the principles of sacred geometry, in a titanium body, it carries a crystal heart. It's subtle presence will reflect the glow of your inner spark on every occasion.

She is a gift from the deep cosmos.